Rada Rodziców

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie

Szanowni Państwo!


Witamy na stronie Rady Rodziców działającej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie im. Przyjaciół Dzieci.

Naszym zadaniem jest wspieranie szkoły w realizacji jej funkcji dydaktycznej i wychowawczej. Realizujemy to poprzez zaangażowanie oraz dofinansowanie różnych akcji organizowanych w szkole dla dobra, rozwoju i bezpieczeństwa uczących się w niej dzieci. Wszystkie te działania możliwe są tylko dzięki wsparciu nas Rodziców.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców przelewem (w tytule proszę wpisać składka na RR oraz podać imię i nazwisko dziecka, klasę i typ wpłaty) na konto: 


PKO Bank Polski nr 93 1020 4795 0000 9102 0266 2880. 

W bieżącym roku szkolnym (2023/2024) obowiązują następujące wielkości składek:
 
80 zł za pierwsze lub jedno dziecko w szkole 
40 zł za drugie dziecko 
20 zł za trzecie i każde następne dziecko.


Zgromadzone z naszych składek środki corocznie przeznaczamy na dofinansowanie wielu wydarzeń i imprez szkolnych. Są to przede wszystkim:

• nagrody w licznych konkursach 
• podziękowania za zaangażowanie i działanie na rzecz szkoły (np. poczet sztandarowy) 
• organizacje i dekoracje sal na uroczyste apele 
• akcje Samorządu Uczniowskiego 
• powitanie w szkole uczniów klas pierwszych 
• wizyta św. Mikołaja 
• różne sportowe akcje z okazji Dnia Dziecka 
• pożegnanie absolwentów 
• specjalne akcje i warsztaty organizowane przez świetlicę 
• sportowe wydarzenia organizowane przez nauczycieli WF 
• bale charytatywne i kiermasze.

Dotychczas Rada Rodziców sfinansowała w szkole zakup:

• urządzeń elektronicznych (laptopów, tabletów, tablic interaktywnych) 
• sprzętów i akcesoriów sportowych 
• kamer systemu monitoringu 
• wybranych lektur do biblioteki szkolnej 
• gier i pomocy dydaktycznych do świetlicy.  

Mając na uwadze przede wszystkim dobro naszych dzieci, prosimy o potraktowanie wpłaty składki na Fundusz Rady Rodziców jako nasz wspólny obowiązek.

Prezydium Rady Rodziców 
Image