Protokoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 
Ul. Kolorowa 27
72-006 Mierzyn

Mierzyn dnia 08.09.2022


PROTOKÓŁ nr 1

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MIERZYNIE

 

o Zebranie odbyło się 8-go września 2022 roku o godz. 17:00.
o Przewodniczyła zebraniu pani dyrektor Iwona Kacperska-Kufel.
o Protokół sporządziła pani Anna Kolat- Stajuda.
o W zebraniu uczestniczyło 16 osób w tym 15 przedstawicieli z 18 klas, lista obecności w załączniku nr 1.

Przebieg zebrania
1. Jednogłośnie przyjęto porządek zebrania.
2. Powitanie i przemówienie pani dyrektor Iwony Kacperskiej-Kufel.
3. Omówienie bieżących spraw dotyczących szkoły.

 

Przemówienie pani dyrektor Iwony Kacperskiej- Kufel:

1. Obecny plan lekcji obowiązuje do 01.10.2022. Do końca września zostaną uwzględnione zmiany wynikające chociażby z migracji uczniów między szkołami czy dopisywania się uczniów do lekcji religii w klasach przystępujących do bierzmowania. W klasach powyżej 27 uczniów obowiązuje podział na dwie grupy na lekcjach wychowania fizycznego. Obecnie w 11 klasach funkcjonuje podział. Na zebraniach w klasach zostaną zebrane deklaracje dotyczące uczęszczania uczniów na zajęcia WDŻR, religii bądź etyki, dzięki którym zostanie sporządzony ostateczny plan lekcji. Plan lekcji obowiązujący od 1- go października będzie uwzględniał także indywidualne ścieżki nauczania dla uczniów z takimi wskazaniami.

2. Klasom VIII ksiądz proboszcz zaproponował, by jedna z dwóch godzin religii w tygodniu odbywała się w kościele. Uwzględnia to przygotowanie się uczniów do bierzmowania. Rodzice klas powinni pisemnie skierować taką prośbę do dyrekcji. Podania powinny zostać podpisane przez rodzica każdego ucznia, który będzie chciał brać udział w lekcjach w kościele. Wymagana jest zgoda wszystkich rodziców ww uczniów w danej klasie oraz wszystkich klas 8-ch. Rozwiązanie to daje możliwość zwolnienia sal lekcyjnych w szkole o 7 godzin w tygodniu. W przypadku braku zgody chociażby jednego z rodziców lekcja będzie odbywać się w szkole.

3. Na stronie szkoły w zakładce organizacja-pliki szkoły oraz w aplikacji LIBRUS dostępne są do pobrania dokumenty, z którymi można zapoznać się jeszcze przed zebraniami w klasach. Wcześniejsze zapoznanie się z treścią licznych dokumentów wymagających podpisów rodziców pozwoli usprawnić przebieg zebrań.

4. Prośba do Rady Rodziców o zapoznanie się i zaopiniowanie Rocznego Planu Dydaktyczno-Wychowawczego.

5. Ciepłe posiłki w szkole. Obecnie obiady w szkole odpłatnie dostarcza firma cateringowa w cenie 14,20zł za posiłek składający się z dwóch dań. Jest to tylko koszt posiłku, a pozostałą część kosztów ponosi gmina Dobra. Rodzice ponoszą tylko koszt posiłku. Jest to stała cena za posiłek dla wszystkich szkół w gminie, która obowiązuje do końca 2022 roku. Jest to wynik kontroli RIO z kwietnia 2022 roku, podczas której urząd dopatrzył się kilku nieprawidłowości a które to obecnie są korygowane. Nie znana jest wysokość dofinansowania przez gminę do posiłku. Obecna firma cateringowa będzie dostarczała posiłki do końca 2022 roku, gdyż nowy przetarg zostanie rozpisany na początki nowego roku.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice indywidualnie ubezpieczają swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w wybranej firmie ubezpieczeniowej. Rada Rodziców wybrała dla zainteresowanych rodziców ofertę UNIQA, w wysokości 45 zł za 1 dziecko. Oferta ubezpieczenia obowiązuje od 1 września zawiera m.in. opcję zwrotu kosztów wycieczki, w której uczeń nie mógł uczestniczyć. Szczegółowych opis warunków i zakres polisy jest dostępny w plikach szkoły. Rodzice mogą przez skarbnika klasowego przekazać składkę na ubezpieczenie (wraz z listą uczniów ubezpieczonych) bądź bezpośrednim przelewem na konto RR.

7. Szkoła nie otrzymała dotacji na zakup nowych podręczników dla klas VI- tych oraz uczniów klas V-tych. Stare podręczniki zostały poddane utylizacji zgodnie z przepisami a nowe zamówione w wydawnictwie w kwietniu. Na tę chwilę nie wiadomo czy będzie dotacja, a jeśli zostanie ona przyznana to kiedy dotrze do szkoły. Uczniowie klas V- tych i VI- tych są obecnie bez podręczników i ćwiczeń. Przewodnicząca RR skieruje zapytanie do radnego Pawła Malinowskiego prośbę o rozważnie złożenia interpelacji w tej sprawie do Gminy.

8. Dyrekcja zgłosiła szkołę do programu e-legitymacja, co pozwala złożyć rodzicowi/ opiekunowi wniosek o elektroniczną legitymację szkolną ucznia na stronie  https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/mlegitymacja-szkolna Obecnie zgłoszenie jest weryfikowane a w momencie pojawienia się Naszej placówki na liście, będzie można składać wniosek.

9. Wynajem sali gimnastycznej. Do chwili ustalenia nowego planu lekcji nie są przyjmowane wnioski. Podmioty zainteresowane wynajmem sali gimnastycznej w szkole są proszone o obserwowanie informacji na ww temat na stronie szkoły i gminy Dobra.

10. Karty wejścia do szkoły dla rodziców klas I- ch są sukcesywnie wprowadzane do systemu i wydawane.

11. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów.

12. Rada Rodziców zwróci się do Straży Gminnej o kontrowanie ruchu pojazdów przy szkole, parkujących w miejscach nie dozwolonych, poruszających się pod prąd czy jadących z nadmierną prędkością.

13. Na 13- go 2022 października wyznaczono termin kiermaszu słodkości Rady Rodziców. Wydarzenie ma na celu zebranie dodatkowych funduszy dla RR, podyktowanych wyższymi kwotami we wnioskach o dofinansowania konkursów i innych wydarzeń. Na forum szkoły każda z klas przygotuje swój stół słodkości i nie tylko. Padły propozycje stanowisk z ciastami, popcornem, lemoniadą, watą cukrową, babeczkami czy galaretkami. W kiermasz angażują się cała szkoła.

14. Pani dyrektor skierowała prośbę do przedstawicieli klas o zakup jednej ryzy papieru na półrocze na 21 ucznia w klasie. W ten sposób RR nie uchwala funduszu na zakup papieru xero na bieżący rok szkolny.

Zakończenie

Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 8-go września 2022 o godz. 19:00.

Załączniki
Nr 1 Lista obecności

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI

 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA
Anna Kolat-Stajuda