Protokoły

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mierzynie 
Ul. Kolorowa 27
72-006 Mierzyn

Mierzyn dnia 07.09.2023


PROTOKÓŁ nr 1

ZEBRANIA RADY RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W MIERZYNIE

 

 • Zebranie odbyło się 7-go września 2023 roku o godz. 18:00.
 • Przewodniczyła zebraniu pani dyrektor Iwona Kacperska-Kufel.
 • Protokół sporządziła pani Anna Kolat- Stajuda.
 • W zebraniu uczestniczyło 40 osób w tym 38 przedstawicieli klas, lista obecności w  załączniku nr 1.

Przebieg zebrania

 1. Jednogłośnie przyjęto porządek zebrania.
 2. Powitanie i przemówienie pani dyrektor Iwony Kacperskiej- Kufel.
 3. Omówienie bieżących spraw dotyczących szkoły.

 

Przemówienie pani dyrektor Iwony Kacperskiej- Kufel:

 1. Prośba do Rady Rodziców o zapoznanie się i zaopiniowanie Rocznego Planu Dydaktyczno- Wychowawczego oraz Kalendarza Roku Szkolnego 2023/24. Kalendarz z uwzględnieniem dni dyrektorskich dostępny jest na internetowej stronie szkoły.

 2. Podziękowania dla Rady Rodziców za pracę w minionym roku szkolnym.

 3. Przedstawienie i omówienie koncepcji rozwoju PSP w Mierzynie w latach 2023-28 oraz statutu szkoły, także dostępnego na stronie szkoły. Omówienie wprowadzonych zmian, między innymi dotyczących punktacji z zachowania czy ustalania punktacji za udział w konkursach.

 4. Na stronie szkoły w zakładce organizacja- pliki szkoły oraz w aplikacji LIBRUS dostępne są do pobrania dokumenty, z którymi można zapoznać się jeszcze przed zebraniami w klasach. Wcześniejsze zapoznanie się z treścią licznych dokumentów wymagających podpisów rodziców pozwoli usprawnić przebieg zebrań w klasach. LIBRUS jest obowiązującym dokumentem w pracy z uczniem oraz komunikacji z jego opiekunami, więc uczniowie nie mogą mieć dostępu do ich kont.

 5. Catering w szkole w tym roku szkolnym prowadzi firma Diablo Catering. Koszt całkowity 1 ciepłego posiłku wynosi 13,50 zł i obejmuje danie plus napój (kompot). Rodzice ponoszą koszt 8zł za 1 posiłek, a różnicę dopłaca Gmina Dobra zgodnie z obowiązującymi przepisami. Godziny wydawania obiadów dla klas 1-3 razem z uczniami ze świetlicy szkolnej to 11:15 do 12:15. Druga zmiana od godziny 12:00- 12:25. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz informacje dotyczące cateringu, logowania się do systemu i opłat dostępne na stronie szkoły w zakładkach z plikami. Zwroty za niewykorzystane obiady w  minionym roku szkolnym od poprzedniej firmy cateringowej będą realizowane sukcesywnie ze zgłoszeniami od rodziców.

 6. Pytania rodziców.

  1. Najkrótsze przerwy 5- minutowe między lekcjami, p. Dyrektor zadeklarowała możliwość wydłużenia ich do 10-ciu minut zgodnie z prośbą rodziców wyrażoną w ankietach w minionym roku szkolnym.

  2. Poidełko - Rada Rodziców zadeklarowała chęć zakupu go, a dyrekcja pokrycie kosztów montażu oraz serwisu.

  3. Podział klas na lekcjach wychowania fizycznego według płci od nowego roku szkolnego w odpowiedzi na petycję niektórych rodziców. Podział, który obwiązuje także na informatyce oraz językach obcych, wprowadzono w ramach próby. Jeśli to kryterium podziału na grupy nie przyniesie zamierzonych efektów, istnieje możliwość powrotu do poprzedniego jak zapewniła pani Dyrektor.

 7. Piknik szkolny z okazji 10-lecia szkoły wyznaczony na 23- go września od godziny 10:00 do 13:00. Punkty programu obchodów tego dnia oraz organizację omówiła Pani Anna Stasiak- Mąkosa. Prezydium powierzono role koordynatora stoisk. Bilety cegiełki w kwocie 5/10zł na poszczególne atrakcje pikniku mają na celu zebranie dodatkowych funduszy dla RR na remont placu zabaw dla dzieci. W wydarzenie angażuje się cała szkoła, rodzice, uczniowie oraz grono pedagogiczne z pracownikami szkoły. 

 

Zakończenie
Zebranie Rady Rodziców zostało zamknięte dnia 7-go września 2023 o godz. 20:00.

 

Załączniki
Nr 1 Lista obecności

 

PROTOKÓŁ ZATWIERDZILI

 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁA
Anna Kolat-Stajuda