Skład Rady Rodziców

Skład osobowy Rady Rodziców (rok szkolny 2023/2024)Lp. Imię Nazwisko Funkcja Klasa
Prezydium Rady Rodziców
1 Ewa Sobczak Przewodnicząca 3d i 7c
2 Karolina Puzik Zastępca Przewodniczącej 8c
3 Anna Kolat-Stajuda Sekretarz 6d
4 Magdalena Krakowiak Skarbnik 6c
Komisja Rewizyjna Rady Rodziców
5 Aleksandra Kadłubowska Członek Komisji Rewizyjnej 4b
6 Paweł Malinowski Członek Komisji Rewizyjnej 5d
Pozostali członkowie
7 Alicja Mikołajczyk Członek 1a
8 Małgorzata Kowalska Członek 1b
9 Agnieszka Olejniczak Członek 1c
10 Tomasz Nosal Członek 1d
11 Aneta Milart-Garbaciak Członek 1e
12 Karolina Chrul Członek 1f
13 Dorota Oszkinis Członek 2a
14 Elżbieta Wieczorek Członek 2b i 4a
15 Iwona Barczyńska-Bamber Członek 2c
16 Magdalena Janiak Członek 2d i 4e
17 Joanna Karczmarczuk Członek 2e
18 Aleksandra Tobolska Członek 3a
19 Joanna Cieszyńska Członek 3b
20 Jacek Kloc Członek 3c
21 Kamila Mitsopoulos Członek 3e
22 Krystyna Koszarek Członek 3f
23 Jolanta Retkowska-Niewiarowska Członek 4c
24 Kamila Ben Slimane Członek 4d
25 Paweł Baranowski Członek 5a
26 Anna Fydrych Członek 5b
27 Katarzyna Widecka Członek 5c
28 Anna Otorowska Członek 5e
29 Maciej Olejnik Członek 6a
30 Piotr Burszewski Członek 6b
31 Magdalena Blank Członek 7a
32 Marta Grabińska Członek 7b
33 Jolanta Burnatowska Członek 7d
34 Anna Siuta Członek 8a
35 Beata Bartosik Członek 8b